Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄙˋ
Japanese(On): し [shi]
Japanese(Kun): つくす, つきる [tsukusu, tsukiru]
Cantonese: ci3
Vietnamese: tứ
------------------------------------------------------------
Definition: complete
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.15]
Total strokes: 17
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5129
Big Five: ECBE
Cangjie: OBCH
Four-corner Code: 2622.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10234.040
Kang Xi: 0120.270
CiHai: 130.302
Morohashi: 01260
Dae Jaweon: 0254.250

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — sì ㄙˋ 〔《廣韻》斯義切, 去寘, 心。 〕 完;盡。 《新唐書‧李密傳》: “而稟取不節, 敖庾之藏, 有時而儩, 粟竭人散, 胡抑而成功?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: si4 解释: 尽头、 止尽。 新唐书·卷八十四·李密传: “敖庾之有时而儩, 粟竭人散, 胡仰而成功? ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:si4 盡頭﹑止盡。 新唐書·卷八十四·李密傳: “敖庾之有時而儩, 粟竭人散, 胡仰而成功?” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — sì (1) ㄙˋ (2) 没完没了, 无穷无尽。 (3) 郑码: NLRO, U: 5129, GBK: 839D (4) 笔画数: 17, 部首: 亻, 笔顺编号: 32251113425113533 …   International standard chinese characters dictionary

 • 盡儩 — (盡儩, 尽儩) 凈盡, 絕跡。 儩, 竭盡。 《諸菩薩求佛本業經》: “菩薩見異道人時, 心念言: 十方天下人, 皆使諸惡根本, 悉消盡儩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 尽儩 — (盡儩, 尽儩) 凈盡, 絕跡。 儩, 竭盡。 《諸菩薩求佛本業經》: “菩薩見異道人時, 心念言: 十方天下人, 皆使諸惡根本, 悉消盡儩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 敖倉 — (敖倉, 敖仓) 亦稱“敖庾”。 1. 秦 代所建倉名。 在 河南省 鄭州市 西北 邙山 上。 山上有城, 秦 於其中置穀倉, 故曰“ ”。 《史記‧項羽本紀》: “ 漢 軍 滎陽 , 築甬道屬之 河 , 以取 敖倉 粟。” 裴駰 集解引 臣瓚 曰: “ 敖 , 地名, 在 滎陽 西北山, 臨 河 有大倉。” 《史記‧黥布列傳》: “東取 吳 , 西取 楚 , 并 韓 取 魏 , 據 敖庾 之粟, 塞 成皋 之口, 勝敗之數未可知也。” 三國 魏 李康 《運命論》: “褰裳而涉 汶陽… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 敖仓 — (敖倉, 敖仓) 亦稱“敖庾”。 1. 秦 代所建倉名。 在 河南省 鄭州市 西北 邙山 上。 山上有城, 秦 於其中置穀倉, 故曰“ ”。 《史記‧項羽本紀》: “ 漢 軍 滎陽 , 築甬道屬之 河 , 以取 敖倉 粟。” 裴駰 集解引 臣瓚 曰: “ 敖 , 地名, 在 滎陽 西北山, 臨 河 有大倉。” 《史記‧黥布列傳》: “東取 吳 , 西取 楚 , 并 韓 取 魏 , 據 敖庾 之粟, 塞 成皋 之口, 勝敗之數未可知也。” 三國 魏 李康 《運命論》: “褰裳而涉 汶陽… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 無賜 — (無賜, 无赐) 沒有窮盡。 賜, 通“ ”。 《文選‧潘岳<西征賦>》: “超長懷以遐念, 若循環之無賜。” 張銑 注: “賜, 盡也。 言思念此事, 若循環無盡時也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 无赐 — (無賜, 无赐) 沒有窮盡。 賜, 通“ ”。 《文選‧潘岳<西征賦>》: “超長懷以遐念, 若循環之無賜。” 張銑 注: “賜, 盡也。 言思念此事, 若循環無盡時也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 聖經 — (聖經, 圣经) 1.舊指儒家經典。 隋 王通 《中說‧天地》: “ 范甯 有志於《春秋》, 徵聖經而詰眾傳。” 《新唐書‧藝文志一》: “自 孔子 在時, 方脩明聖經, 以絀繆異。” 宋 王安石 《兼併》詩: “禮義日已偷, 聖經久堙埃。” 明 宋濂 《故宋迪功郎慶元府學教授魏府君墓志銘》: “先生之言其於聖經深有合哉。” 梁啟超 《致伍秩庸星使書》: “今宜倡義勸捐, 凡 華 市繁盛之地, 皆設建孔廟, 立主陳器, 使 華 工每值西人禮拜日, 咸詣堂瞻仰拜謁, 並聽講聖經大義,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.